logo_gim7 Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 19 Gimnazjum nr 7
im. Zasłużonych Ludzi Morza
logo_zkpig6

Internetowy serwis Gdańska